„Centrum zdraví”
Masáže, hlídání dětí, hydrocolon terapie...

Nabídka práce pro uchazečky o hlídání dětí

Požadavky na chůvu v naší agentuře

Na první schůzku požadujeme:
 • doklad o dosaženém vzdělání včetně odborných kursů a školení
 • lékařské potvrzení o výborném zdravotním stavu
 • pracovní posudek ze zaměstnání
 • reference na hlídání dětí z předchozích rodin
 • čistý výpis z rejstříku trestů (ne starší než 2 měsíce)
 • soupis co můžete rodičům nabídnout (dovednosti, vzdělání, praxe, vztah k dětem, zkušenosti, zda vlastníte řidičský průkaz, zda umíte vařit, doučování atd.)

Pracovní náplň

 • zajištění pravidelného (občasného) hlídání
 • zachování každodenního režimu a zvyků dítěte
 • příprava a podávání stravy
 • zajištění hygieny
 • rozvoj logopedického a motorického vývoje dítěte
 • všestranný rozvoj dítěte - výtvarné techniky, zpěv, tanec, hudební nástroje, sport
 • péče o nemocné dítě
 • návštěva pediatra
 • hlídání dětí v cizím jazyce (dle předchozí dohody s rodiči)
 • vyzvednutí ze školek, škol, kroužků atd.
 • podpora vzdělanosti

Do pracovní náplně nespadá péče o domácnost (úklid, žehlení, nákupy, apod).

Dotazník pro uchazečky o hlídání

V případě, že máte zájem o práci pečovatelky/chůvy, vyplňte níže uvedený dotazník a my se s vámi spojíme.

Kontaktní údaje

O vás

O jakou práci máte zájem?

Máte zájem hlídat dětí ve věku?

Kdy máte na práci čas (od - do)?

Potvrzuji tímto, že veškeré informace mnou uvedené se zakládají na pravdě a agentura se na uvedené informace může spolehnout. Na neúplné nebo nepravdivé informace nebude brán zřetel.

Agentura se zároveň zavazuje považovat tyto informace za důvěrné a sloužící pouze k pracovním účelům agentury a kontakt s agenturou, popř. s daným zájemcem o spolupráci. Vyžádané materiály jsou nevratné.© 2011 Centrum zdraví REVITA | TiskMapa webuNahoru